Fundacja bioAutyzm


Kliknij aby dowiedzieć się więcej

Kim jesteśmy ? Kilka słów o nas


Główny cel Fundacji to :

inicjowanie oraz realizowanie działań wspierających rodziców i opiekunów dzieci,
które wykazują zaburzenia rozwoju, w szczególności zaburzenia ze spektrum autyzmu
w działaniach na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci, w szczególności udzielanie wsparcia merytorycznego,
psychologicznego, finansowego, prawnego.Mamy też inne cele, m.in.:

- Wspieranie rozwoju demokratycznego społeczeństwa, otwartego na integrację i akceptację osób niepełnosprawnych,
w którym prawa osób niepełnosprawnych są przestrzegane
- Inicjowanie oraz realizowanie działań wspierających, promujących i propagujących wczesne diagnozowanie,
leczenie i terapię dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju, w szczególności zaburzenia ze spektrum autyzmu


Jak pomagamy


Nasze działania:

- od 2017 r. prowadzimy regularne spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami autystycznymi z udziałem coacha kryzysowego Anny Rosiak
- w X.2019 r. - na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego opracowaliśmy raport "Przemoc wobec osób z zaburzeniami autystycznymi" oparty na wywiadach panelowych i indywidualnych,
- w XII.2017 r . na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego realizowano projekt "Wsparcie dla rodziców, wolontariuszy i terapeutów dzieci z zaburzeniami autystycznymi w pracy z dzieckiem w domu metodami niedyrektywnymi”
- w 2017 r . realizowaliśmy w ramach FIO projekt "Wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami autystycznymi w Szczecinie".
- w 2017 i 2018 r. dwukrotnie realizowaliśmy niewielkie projekty finansowane z programu "Społecznik" - prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ASD
- w 2018 r. realizowaliśmy na zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego projekty pomocowe dla rodziców:
1. "Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami autystycznymi"
2. "Równe traktowanie dzieci z autyzmem w placówkach oświatowych"
Dodatkowo w 2016 r. wydano dofinansowaną przez PFRON broszurę "Triada zaburzeń autystycznych - wierzchołek góry lodowej", która została rozesłana do 200 placówek w woj. zachodniopomorskim.
W 2016 r. i 2017 r. r. we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie organizowano Strefę Rodzica podczas międzynarodowej konferencji "Neurobiota - jak jelita wpływają na rozwój mózgu".

Obecnie:
realizujemy projekt "Autyzm na Zielono", nabór do etapu drugiego nadal trwa. Zapraszamy!Poznaj nasz zespół


Prezes: Tomasz Badura
Komisja Rewizyjna Małgorzata Wasilewicz-Ulas
Komisja Rewizyjna Michał DomagalskiNasze dane adresowe


KRS: 0000621178
NIP: 851 319 62 48
Adres do korespondencji: 72-005 Ostoja 61/2
e-mail: tbadura77@gmail.com
telefon: 501-553-593


Fundacja bioAutyzm — czekamy na kontakt

bioautyzm@bioautyzm.pl