Zagadnienia biomedyczne

Badania naukowe i doświadczenia kliniczne wykazały, że wiele dzieci z autyzmem cierpi na różne zaburzenia zdrowia, często mające związek z układem pokarmowym i odpornościowym, ale nie tylko. Coraz więcej dowodów istnieje na to, iż zaburzenia te odpowiedzialne są za niektóre objawy autyzmu, a leczenie tych zaburzeń może te objawy zmniejszyć lub wyeliminować. W tym kontekście objawy autystyczne są często tylko widoczną manifestacją problemów biomedycznych. Na przykład chroniczny stan zapalny może w bezpośredni sposób zmieniać poziomy hormonów, co wpływa na reakcje nadnerczy na stres, na poziomy neuroprzekaźników i zwiększa poziom ekscytotoksycznego glutaminianu. Te mechanizmy są na zewnątrz widoczne w postaci agresywnego zachowania, pogorszenia funkcji poznawczych, nadmiernej drażliwości, problemów z komunikacją. Wiele dzieci doświadcza również takich problemów, jak zatwardzenia, bóle brzucha spowodowane drażliwym jelitem, zaburzony dopływ krwi do mózgu, niski poziom produkcji energii w komórkach, wysokie poziomy niekorzystnych, produkujących toksyny bakterii w jelitach, problemy z trawieniem. Każde z tych zaburzeń ma wpływ na emocje i funkcje poznawcze.

Nie ma aktualnie jednego cudownego leku na autyzm, ale różne współistniejące z nim zaburzenia można i należy leczyć, co może mieć również wpływ na funkcje poznawcze i zachowanie dziecka.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *