Województwo wielkopolskie

Przydatne adresy i linki w Poznaniu:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
ul. Trybunalska 17
60-325 Poznań
tel. 61 865 82 60
http://www.ppp1.poznan.pl
(diagnoza, terapia, szkolenia, grupa wsparcia dla rodziców)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
tel./fax: 61 843 40 38
http://pro-futuro.org
(diagnoza, terapia, szkolenia, spotkania z rodzicami)

 

Przydatne adresy i linki w Koninie:

organizacje pozarządowe:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi “Gepetto”,
Prezes Stowarzyszenia – Anna Leśna-Szymańska (607 08 82 82)

gabinety terapeutyczne:

1) Terapeuta Integracji Sensorycznej – ELŻBIETA KUBERSKA  (667 38 43 28)