Województwo śląskie

Przydatne adresy i linki w Rybniku:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
ul. Karłowicza 48
44-200 Rybnik
32 423-17-55

Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
44-217 Rybnik
ul.Władysława Hibnera 55.
324223055

Centrum Intesnywnej Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży “Szansa”
Rybnik  ul. Lelewela 5
503 936 029