Województwo dolnośląskie

Wrocław

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Podwale 13, tel. 071 355 63 61, 50-043 Wrocław

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży-Poradnia Zdrowia Psychicznego,Poradnia dla osób z Autyzmem Dziecięcym 51-116 Wrocław ul. Wołowska 9, tel. 071 352 84 12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, ul. Białowieska 74 a, tel. 355 35 94, 54-235 Wrocław

Poradnia Zdrowia Psychicznego przy Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. Janusza Korczaka SPZOZ, Al. Kasprowicza 64/66 tel. 071 323 64 09, 51-137 Wrocław

Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „CELESTYN” NZOZ, Mikoszów 27, tel. 071 395 81 01, 57-100 Strzelin

Jeżeli otrzymasz diagnozę o całościowym zaburzeniu rozwoju (spektrum autyzmu) – autyzm, autyzm atypowy, Zespół Aspergera zgłoś się do ;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 28, tel. 071 325 48 50
która dokonuje poszerzonej diagnozy i prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci z autyzmem z miasta Wrocławia oraz z powiatów: milickiego, wołowskiego, oławskiego, trzebnickiego, strzelińskiego, oleśnickiego, wrocławskiego.

informację zaczerpnięte ze strony:

http://www.autyzm.wroclaw.pl/stowarzyszenie/o-nas/