Krok 15 – terapia w komorach tlenowych

Ostatnim krokiem, który planujemy u Ingi to terapia w komorach tlenowych w celu odbudowy uszkodzonych przez toksyny i metale połączeń neuronalnych. Taka terapia nie jest wskazana u osób zatrutych rtęcią – rtęć wykorzystuje tlen do oksydowania tkanek – i dlatego jeszcze się na nią nie zdecydowaliśmy.

W zasadzie wszystko o tego rodzaju terapii można znaleźć na tej stronie.

Oto dotyczący terapii tlenowych wątek na forum dzieci.org.pl.

donna31


Krok 1 – jak uzyskać diagnozę zaburzeń mojego dziecka
Krok 2 – skąd i w jakim celu uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
Krok 3 – jak uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
Krok 4 – możliwości dodatkowych pieniędzy na leczenie i terapię
Krok 5 – diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Krok 6 – porządkujemy kwestię terapii
Krok 7 – jak zapewnić sobie niezbędne wsparcie i jak dotrzeć do informacji
Krok 8 – rozpoczynamy leczenie biomedyczne
Krok 9 – wprowadzamy dietę
Krok 10 – uzyskanie pomocy lekarza
Krok 11 – porządkujemy układ pokarmowy
Krok 12 – eliminujemy toksyny środowiskowe
Krok 13 – podstawowa i uzupełniająca suplementacja
Krok 14 i najważniejszy – chelatacja
Krok 15 – terapia w komorach tlenowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *