Krok 10 – uzyskanie pomocy lekarza

Autyzm we wszystkich medycznych klasyfikacjach jest określany jako choroba psychiczna. Stosunkowo od dość niedawna naukowcy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, czy i jakie dolegliwości fizyczne mogą powodować objawy autystyczne. Dotychczas tradycyjnie mówiono, że autyzm spowodowany jest przez wadliwe geny, taką a nie inną budowę mózgu i niezależnie od jakichkolwiek innych czynników, dziecko które nosi “gen autyzmu” prędzej czy później będzie autystyczne. Od ponad 20 lat na świecie funkcjonuje jednak nieco inny pogląd – który postrzega objawy autystyczne jako powiązane z zatruciem metalami ciężkimi, ze złym stanem jelit, przewlekłymi infekcjami wirusowymi, niedoborami różnych witamin i minerałów oraz innymi czynnikami, które można i należy leczyć.

Pogląd taki niestety bardzo wolno przebija się do świadomości lekarzy, którzy postrzegają często autyzm wyłącznie jako chorobę psychiczną i nie próbują nawet diagnozować dolegliwości somatycznych, które mogą być podstawą zaburzeń autystycznych. Dlatego m.in. tak trudno jest uzyskać w Polsce pomoc rzetelnego i zorientowanego w temacie lekarza. Wpływ metali ciężkich, wirusów, toksyn wytwarzanych przez patogeny jelitowe na funkcjonowanie mózgu jest zgłębiany, jednak najczęściej w Stanach Zjednoczonych i – o ile nie natrafimy na naprawdę zaangażowanego w ten temat lekarza – jest to wiedza, którą nie dysponuje przeciętny polski lekarz.

Jeżeli chodzi o leczenie mojej córki, to niestety w Polsce nie udało nam się natrafić na lekarza, który ogarnąłby całość schorzeń naszej córki i kompleksowo poprowadziłby leczenie. W związku z tym korzystaliśmy przez długi czas z pomocy amerykańskiej lekarki, wyspecjalizowanej w leczeniu autyzmu. Nic jednak nie zwalnia rodzica od własnych poszukiwań i usiłowania zrozumienia problemu dziecka, dlatego też w pewnym momencie byliśmy gotowi aby kontynuować leczenie bez stałego, częstego nadzoru lekarza – a korzystać z porad lekarki tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Niestety nie możemy z czystym sumieniem polecić żadnego z lekarzy praktykujących w Polsce, którzy mogliby rzetelnie, sensownie i kompleksowo zająć się leczeniem chorego na autyzm dziecka.

donna31


Najistotniejsze wątki na forum dzieci.org.pl:

protokół DAN!
DAN! w Polsce
dr Magdalena Cubała-Kucharska
dr Brigitte Esser
dr Ewa Tomaszewska-Kryk – Vega Medica
Czarna lista lekarzy


Krok 1 – jak uzyskać diagnozę zaburzeń mojego dziecka
Krok 2 – skąd i w jakim celu uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
Krok 3 – jak uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
Krok 4 – możliwości dodatkowych pieniędzy na leczenie i terapię
Krok 5 – diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Krok 6 – porządkujemy kwestię terapii
Krok 7 – jak zapewnić sobie niezbędne wsparcie i jak dotrzeć do informacji
Krok 8 – rozpoczynamy leczenie biomedyczne
Krok 9 – wprowadzamy dietę
Krok 10 – uzyskanie pomocy lekarza
Krok 11 – porządkujemy układ pokarmowy
Krok 12 – eliminujemy toksyny środowiskowe
Krok 13 – podstawowa i uzupełniająca suplementacja
Krok 14 i najważniejszy – chelatacja
Krok 15 – terapia w komorach tlenowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *