1. RDI (Relationship Development Intervention)

RDI skupia się na pracy w obszarach, które u osób z autyzmem są najsłabiej rozwinięte a zarazem stanowią składowe tzw. Inteligencji Dynamicznej, niezbędnej do funkcjonowania w normalnym życiu. Cechy te jednocześnie stanowią pięć podstawowych deficytów, występujących u osób z autyzmem. A są to:

 • analiza dynamiczna – zdolność analizowania informacji pod kątem tego, co jest ważne w danym momencie, na czym skupić uwagę, ustalanie priorytetów;
 • komunikacja dynamiczna – komunikacja wielokanałowa, komunikacja służąca dzieleniu się doświadczeniem, używanie tzw. mowy deklaratywnej, która nie daje gotowych odpowiedzi, zmusza do myślenia, wzbudza ciekawość, umiejętność monitorowania i regulowania komunikacji;
 • pamięć epizodyczna – pamięć zdarzeń wraz z emocjami, które danemu zdarzeniu towarzyszyły; pamięć niezbędna do tworzenia naszej historii osobistej oraz budowania poczucia kompetencji i motywacji;
 • dynamiczne myślenie – umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność szybkiej adaptacji do sytuacji, otwartość na zmiany, umiejętność działania w ramach kryterium: “wystarczająco dobre”;
 • samoświadomość – podstawowa umiejętność służąca zrozumieniu, że każdy jest inny oraz że nasze oddziaływania i zachowania mają wpływ na inne osoby. Jest to również niezbędna umiejętność do budowania motywacji.

Rady odnośnie postępowania z dziećmi z autyzmem:

 •  Wyeliminuj częste i bezpośrednie polecenia

Raczej dziel się z dzieckiem swoim doświadczeniem, zauważaj, komentuj, mów co myślisz.

Używaj zdań oznajmujących, np. nie – co to za dźwięk? tak – słyszę jakiś dźwięk. Nie – nie wolno krzyczeć, tak – nie lubię, jak krzyczysz. Nie – daj mi klocek, tak – przydałby mi się klocek.

 •  Wyeliminuj częste pytania

Pytania zwykle zmuszają dziecko do odtwarzania w kółko tych samych odpowiedzi, powodują u dziecka presję – albo taką, że odpowie błędnie albo taką, że nie wierzymy w jego wiedzę i umiejętności, nie ufamy mu.

Można zadawać pytania otwarte (na które jest więcej niż jedna odpowiedź)

 •  Daj dziecku czas

Nie oczekuj natychmiastowej odpowiedzi czy reakcji.

 • Nie mów w przestrzeń

Najpierw nawiąż kontakt z dzieckiem, poczekaj aż cię zauważy. Bądź zainteresowany tym, co ma ono do powiedzenia. Obserwuj jego reakcje. Nie zmuszaj dziecka do kontaktu wzrokowego.

 • Rozmowa ma być przemyślana.

Interesuj się tym, co dziecko ma do zakomunikowania. Zachęcaj dziecko do myślenia poprzez dzielenie się z nim własnymi myślami. Najistotniejsza jest jakość przemyślanej rozmowy, a nie to czy otrzymamy szybką i prawidłową odpowiedź.

 • Używaj różnych sposobów komunikacji – oprócz słów.

Używaj jak najwięcej gestów, mimiki, dźwięków. Reaguj na inne niż słowne komunikaty dziecka. Generalnie – używaj mniej słów.

8. Terapia w komorach tlenowych (HBOT)

Co to jest terapia w komorach tlenowych pod ciśnieniem – HBOT?

Terapia tlenem pod ciśnieniem to bezpieczny sposób na wprowadzenie do organizmu na poziomie komórkowym dużej ilości tlenu. Zwiększenie ciśnienia powoduje, że cząsteczki tlenu zmniejszają się do takich rozmiarów, że mogą wniknąć w każdą komórkę, również w neurony. Terapia ta wspomaga leczenie stanu zapalnego mózgu, a także stanu jelit. Lekarze DAN zalecają terapię pod ciśnieniem 1.3-1.5 atmosfer, w sesjach jednogodzinnych, minimum 40 sesji. Komory tlenowe można zakupić do własnego użytku w domu (koszt ok. 12.000$ wraz z koncentratorem tlenu). Wewnątrz komory stężenie tlenu dochodzi do 80% – w typowym okręgu przemysłowym w powietrzu znajduje się 15-20% tlenu. Podczas terapii podaje się dodatkowe antyoksydanty – witaminę C, E, selen, koenzym Q10. Terapia w komorach tlenowych nie jest polecana dla osób zatrutych rtęcią.

Więcej informacji na temat terapii HBOT znajdziesz tu.