Krok po kroku

Ten dział adresowany jest do rodziców – tych zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka, jak i tych, którzy są już na pewnym etapie leczenia i potrzebują dalszych wskazówek. Na bazie doświadczeń swoich i doświadczeń innych znanych mi rodziców powstał poradnik, który krok po kroku wyjaśnia najważniejsze etapy postępowania – od zauważenia pierwszych objawów autyzmu, poprzez porządkowanie kwestii terapeutycznych aż do diagnozowania i leczenia dziecka z zaburzeń, które stanowią podłoże jego objawów.


Krok 1 – jak uzyskać diagnozę zaburzeń mojego dziecka
Krok 2 – skąd i w jakim celu uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
Krok 3 – jak uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
Krok 4 – możliwości dodatkowych pieniędzy na leczenie i terapię
Krok 5 – diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Krok 6 – porządkujemy kwestię terapii
Krok 7 – jak zapewnić sobie niezbędne wsparcie i jak dotrzeć do informacji
Krok 8 – rozpoczynamy leczenie biomedyczne
Krok 9 – wprowadzamy dietę
Krok 10 – uzyskanie pomocy lekarza
Krok 11 – porządkujemy układ pokarmowy
Krok 12 – eliminujemy toksyny środowiskowe
Krok 13 – podstawowa i uzupełniająca suplementacja
Krok 14 i najważniejszy – chelatacja
Krok 15 – terapia w komorach tlenowych