Zrozumieć autyzm

 


Coraz większa ilość naukowców podziela pogląd, iż autyzm powodowany jest w sytuacji, gdy podatność genetyczna dziecka (np. zaburzenia metylacji) styka się z dużą ilością obciążeń środowiskowych (np. metale ciężkie, antybiotyki, wirusy, grzyby), które powodują różne interakcje w układach organizmu – nerwowym, pokarmowym i odpornościowym. W efekcie dochodzi do biologicznych dysfunkcji współistniejących z objawami autystycznymi i mających na nie wpływ, tj.:

zatrucie metalami ciężkimi – z różnych powodów dzieci z autyzmem mają upośledzone mechanizmy detoksykujące organizm z metali ciężkich, które odkładając się mają wpływ w zasadzie na wszystkie poniższe dysfunkcje

– braki w zakresie witamin i minerałów – zwykle dieta autystów nie dostarcza im wystarczającej ilości składników odżywczych, poza tym mogą występować wrodzone lub nabyte niedobory minerałów i witamin (np. pyroluria, charakteryzująca się niedoborem cynku i witaminy B6)

przerost bakterii i grzybów, zespół cieknącego jelita

– zaburzona antyoksydacja, co powoduje nadmierną ilość wolnych rodników niszczących tkanki ciała (w tym komórki mózgowe)

niski poziom kwasów tłuszczowych

– problemy z trawieniem

zaburzony układ odpornościowy, nierównowaga pomiędzy limfocytami TH1 (odpowiedzialnymi za zwalczanie wirusów i grzybów) i TH2 (odpowiedzialnymi za reakcje alergiczne), stąd predyspozycje do alergii i chorób autoimmunologicznych

Ostatnie badania dowodzą, że większość zaburzeń neurologicznych  ma wspólny zestaw patologicznych mechanizmów, pomimo różnic klinicznych. W centrum tych procesów jest ekscytotoksyczność – zjawisko charakteryzujące się uruchamianiem nadmiernego podrażnienia neuronów przez ich przestymulowanie ekscytotoksycznymi aminokwasami, głównie glutaminianem i kwasem aspartamowym. Drugim analizowanym zjawiskiem jest stres oksydacyjny.

Przegląd tych badań znajdziesz tutaj.


Wątek na temat genetycznych zaburzeń dających objawy autystyczne na forum dzieci.org