Metoda Symultaniczno-Sekwencyjna

Jest to program terapeutyczny, którego celem jest nauka zarówno poprawnej mowy, jak i czytania. Metoda ta jest niezwykle skuteczna. Opracowana została przez prof. Jagodę Cieszyńską. Stymulacja rozwoju mowy odbywa siępoprzez łagodne przechodzenie od ćwiczeń symultanicznych (prawopółkulowych) do sekwencyjnych (lewopółkulowych), aby w końcu połączyć obydwa typy w jedną całość. Program  zakłada 5 etapów nauki mowy:

  1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej.

Etap zakłada przejście od odczytywania pojedynczych samogłosek i powtarzania ich do zaznajomienia się z sylabami otwartymi, zbudowanymi jedynie z głosek prymarnych (‘p’, ‘b’, ‘m’). Zwieńczeniem są proste wyrazy, takie, jak: ‘je’, ‘mama’, ‘tata’.

Istotnym elementem terapii jest wizualizacja wypowiadanych głosek. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wyrazy dźwiękonaśladwcze, czy samogłoski przedstawiamy nie jako pierwsze nazwy danego przedmiotu, a jako czynności kojarzące się z wypowiadaniem owych głosek.

Zatem, nie ‘A, jak AUTO’, a wizualizacja ‘A’, jako ziewanie. Nie ‘U, jak UL’, a ‘U’, jak dźwięk wydawany prze lecący samolot. Założenie to jest bardzo intuicyjne i pomija kwestie tak abstrakcyjne dla dzieci, jak pisane nazwy przedmiotów, co ułatwia pracę, a w wielu przypadkach wręcz ją umożliwia.

  1. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów.

Wprowadzamy kolejne spółgłoski (sekundarne) i tworzymy z nich sylaby. Etap ten jest właściwie rozwinięceim poprzedniego o dodatkowe spółgłoski. Pod koniec etapu dziecko powinno potrafić wypowiedzieć i przeczytać już słowa złożone z sylab otwartych, zbudowanych zarówno ze spółgłosek prymarnych, jak i sekundarnych.

  1. Czytanie sylab zamkniętych.

Ten etap jest stosunkowo trudny. Zakłada nauczenie dziecka wypowiadania i czytania sylab zakończonych spółgłoską, czy sylab zamkniętych.

  1. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych.

W tym etapie dziecko poznaje dwuznaki (‘SZ’, ‘RZ’, ‘CZ’, itp.) i głoskę Ł. Zarówno dwuznaki, jaki i spółgłoskę Ł łączymy w sylaby otwarte i – trudniejsze – zamknięte.

  1. Samodzielne czytanie tekstów.

Ostatnim etap przewiduje naukę spółgłosek miękkich (‘SI’, ‘ZI’, ‘CI’, itp.) oraz samogłosek nosowych (‘Ą’ i ‘Ę’). Wraz z zakończeniem tego etapu dziecko powinno już umieć samodzielnie czytać, jak i całkiem nieźle mówić.