3. Metoda Johansena

Metodę Johansena opracował duński nauczyciel i psycholog, doktor Kjeld Johansen. Można wykonywać ją w warunkach domowych – w praktyce polega na słuchaniu przez dziecko przez 10 minut dziennie utworu na specjalnie dobranej płycie. Nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, a jedynie bardzo dobre słuchawki (np. AKG-77).

Taka stymulacja słuchowa ma poprawiać przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. Dziecko może słyszeć dźwięki zupełnie inaczej niż my i to może powodować zaburzenia komunikacji.


Przydatne strony internetowe:

Centrum Metody Johansena

PRAKSJA