2. HANDLE

Ze strony Fundacji “Rozwiązać Autyzm”:

“HANDLE® to skuteczna, nieinwazyjna metoda zarówno diagnozowania jak i terapii większości zaburzeń neuro-rozwojowych występujących przez całe życie, takich jak autyzm, zespół nadpobudliwości psycho-ruchowej, zespół zaburzeń uwagi, dysleksja oraz zespół Tourette’a. Została stworzona w oparciu o badania z różnych dziedzin wiedzy, jak medycyna, rehabilitacja, edukacja. Jako baza służy jej model prawidłowego rozwoju układu nerwowego.

Nazwa metody HANDLE® jest akronimem w języku angielskim utworzonym z pierwszych liter słów: Holistic Approach to Neuro-Development and Learning Efficiency, co tłumaczy się na język polski jako holistyczne podejście do neuro-rozwoju i skutecznego uczenia się.”

Po diagnozie przeprowadzonej przez skrinera lub praktyka HANDLE, wykonuje się w domu dobrany do dziecka zestaw ćwiczeń. Metoda wyjaśniona jest w książce Judith Bluestone “Materia Autyzmu”, gdzie podane są również przykładowe ćwiczenia.

Jakie rezultaty może przynieść HANDLE?

  • intensywniejsza, bardziej różnorodna komunikacja – werbalna i niewerbalna
  • zwiększony poziom interakcji społecznych
  • polepszenie kontaktu wzrokowego
  • mniej stymulacji
  • mniej nadwrażliwości sensorycznych
  • poprawa trawienia, mniej problemów z jedzeniem
  • polepszenie snu.