Autyzm w badaniach naukowych


 

Autyzm od lat jest przedmiotem licznych badań naukowych. Wynika z nich, że wiele zmian patologicznych i zaburzeń zdrowotnych jest w dużej mierze wspólnych dla osób z autyzmem. Wynika z nich również to, że leczenie tych zaburzeń powoduje zmniejszenie lub wyeliminowanie niektórych objawów autystycznych.

W tej części będziemy publikować omówienia poszczególnych badań. Przetłumaczenie na język polski wszystkich artykułów zajęłoby sporo czasu – naszym celem jest pokazać, jak wiele już zostało zrobione w kwestii badania medycznego podłoża autyzmu.

Oto niektóre z tych odkryć naukowych:

W zakresie zmian neurologicznych:

Epilepsja

Około 30% dzieci z autyzmem doznaje napadów epileptycznych. Epilepsja zwiększa ryzyko wcześniejszej śmierci u pacjentów z autyzmem. Epilepsja ma negatywny wpływ na zdolności poznawcze, adaptacyjne i zachowanie osób z autyzmem.

Zaburzenia układu pokarmowego

Osoby z autyzmem cierpią na różne zaburzenia układu pokarmowego. Środowisko naukowe w USA ustaliło, że lekarze powinni być świadomi tego, że behawioralne problemy osób z autyzmem mogą być istotnym lub nawet jedynym symptomem innych zaburzeń zdrowotnych, w tym zaburzeń układu pokarmowego.

Najczęstsze zaburzenia to:

W naszym dziale znajdziecie szereg streszczeń artykułów na temat powiązań autyzmu z układem pokarmowym i konkretnie z przerostem bakterii Clostridium.

Zaburzenia hormonalne

 • znacząco wyższy poziom kortyzolu, co skutkuje zaburzeniami rytmu dzień-noc
 • nadmierna reakcja na wahania insuliny we krwi
 • zaburzenia metaboliczne systemów serotoninowych i dopaminowych – wysoki poziom serotoniny przy niskim poziomie melatoniny, co skutkuje zaburzeniami snu
 • zaburzenia apetytu, wybiórcze jedzenie – powiązane z niewłaściwym poziomem leptyny

Zaburzenia układu odpornościowego

 • nadmierna aktywacja układu odpornościowego
 • stan zapalny w licznych obszarach mózgu, aktywacja mikrogleju i astrogleju, aktywacja neuroimmunologiczna, zwiększony profil prozapalnych cytokin w płynie mózgowo-rdzeniowym (TNF-alfa, IL-6 i GM-CSF, IFN-gamma, IL-8). Zwiększony stosunek Th1/Th2
 • sugeruje się, że układ odpornościowy  mogła rozregulować infekcja wirusowa lub bakteryjna
 • z badań wynika, że objawy behawioralne u zwierząt cofają się po leczeniu immuno-supresyjnym
 • u autystów stwierdzono znacząco wyższy poziom przeciwciał IgA i IgG przeciwko glutenowi i kazeinie w diecie. Przeciwciała przeciwko odrze, śwince i różyczce były u autystów stwierdzone we krwi tylko w ok. 50% – u dzieci zdrowych w 100%. U 43,3% dzieci z autyzmem stwierdzono wirus cytomegalii (tylko u 7% zdrowych)

W naszym dziale znajdziecie szereg streszczeń artykułów na temat powiązań autyzmu z układem odpornościowym.

 Stres oksydacyjny

Jest to nierównowaga między oksydantami i antyoksydantami, co w konsekwencji niszczy komórki przez działanie wolnych rodników. Czynnik środowiskowy sprawia, że wolne rodniki niszczą komórki szczególnie przy braku obrony antyoksydacyjnej – enzymów, glutationu, witamin A, C i E.

U dzieci z autyzmem stwierdzono m.in.:

 • wyższe poziomy homocysteiny, niższe poziomy B12, wyższe poziomy tlenku azotu
 • peroksydację lipidów
 • niższe poziomy protein antyoksydacyjnych: transferyny i ceruloplazminy (głównie przy regresie w autyzmie)
 • zaburzenia metylacyjne, m.in. w nukleotydach : RFC 80G, TCN2 776G, COMT 472G, MTHFR 677C i 1298A oraz GST M1

Oto artykuł dr W. McGinnisa na temat stresu oksydacyjnego w autyzmie.

Dysfunkcje mitochondrialne

 • znacznie podwyższone poziomy wapnia w mózgu
 • niższe poziomy karnityny, a zwiększone poziomy amoniaku
 • zmiany w metabolizmie fosfolipidów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *