Rtęć a choroba Alzheimera

Badania dowodzą, że rtęć jest prawdopodobną przyczyną choroby Alzheimera
Business Wire 15-11-2010

Tłumaczenie:

W artykule mającym być opublikowanym 15 listopada (2010r) w kolejnym wydaniu “Dziennika Choroby Alzheimera” (Journal of Alzheimer’s Disease) badacze odkryli, że rtęć jest jedna z prawdopodobnych przyczyn choroby Alzheimera. Rtęć jest jedna z najbardziej naturalnie występujących substancji. Stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi może prowadzić do chorób neurodegeneratywnych takich jak Alzheimer. Po systematycznym przeglądzie istniejącej literatury dot. badan eksperymentalnych i klinicznych, badacze z Viadrina European University, Samueli Institute (Virginia, USA), Northeastern University (Boston, MA, USA) i University Hospital Freiburg odkryli ze symptomy i cechy choroby Alzheimera dało się odtworzyć i przyśpieszyć gdy wprowadzono rtęć.

Rtęć mocno wiąże się z selenem, naturalnie występującym metalem w naszej diecie istotnym dla dobrego zdrowia. Białka powiązane z selenem tworzą klasę molekuł które zapobiegają uszkodzeniom i stresowi oksydacyjnemu, który ma miejsce przy aktywności metabolicznej. Stres oksydacyjny prowadzi do śmierci komórek i starzenia. Gdy rtęć wiąże się z selenem, ten proces może być przyspieszony, tak jak inne choroby degeneratywne w mózgu.

Badawcza literatura naukowa wykazuje ze w modelach zwierzęcych i komórkowych dochodzi do reprodukcji cech choroby Alzheimera, gdy poda się rtęć. Przykładowo, jednym z szerzej znanych zastosowań rtęci jest w stomatologicznych wypełnieniach rtęciowych, najczęściej używanych w stomatologii. Badania niskodawkowych ekspozycji, takich jak u dentystów lub ich asystentów, wykazują ze ekspozycja na rtęć jest znacznie skorelowana z problemami neurologiczno-psychologicznymi.

Rtęć może być wprowadzona do organizmu na wiele sposobów, ponieważ paruje w temperaturze pokojowej. Może być przyjęta w postaci lotnej, sięgając bezpośrednio do mózgu, przez nos albo pośrednio przez krew. Następnie przekracza barierę krew-mózg i jest zamknięta w mózgu, gdzie kumuluje się przez długi okres czasu.

Sytuacja przypomina ta z początku lat 70tych dot. palenia: dość eksperymentalnych dowodów istniało, lecz badania na ludziach były wówczas niejednoznaczne i były atakowane prze grupy z określonym interesem ekonomicznym.” mówi Professor Harald Walach, PhD, z Viadrina European University i Samueli Institute Fellow. „Czekanie aż dość niezbitych dowodów się pojawi nie jest najlepszym rozwiązaniem w świetle tego co już wiemy o toksyczności rtęci.

Usunięcie rtęci z obiegu ekologicznego może okazać się najłatwiejszym i najbardziej efektywnym działaniem ochrony zdrowia publicznego przyczyniającym się do prewencji choroby Alzheimera.”

http://www.lef.org/news/LefDailyNews.htm?NewsID=10425&Section=AGING&source=DHB_101116&key=Body+ContinueReading