Glutenomorfiny i kazomorfiny

Gluten to frakcja białka znajdująca się w pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie i ich pochodnych. Kazeina to najważniejsze białko mleka o budowie cząsteczkowej podobnej do glutenu. Obie te substancje mogą być przyczyną alergii, a gluten dodatkowo – przyczyną celiaklii, w której ciało ludzkie wytwarza przeciwciała IgA i IgG przeciwko glutenowi.

Dodatkowo jednak już w latach osiemdziesiątych naukowcy zauważyli, że w moczu osób z autyzmem jest zwiększona ilość peptydów pochodząca z niedokładnego rozpadu glutenu i kazeiny. Proteiny składają się z aminokwasów i trawione są przez enzymy w układzie pokarmowym. Gdy występują problemy z trawieniem, proteiny nie są w pełni trawione do aminokwasów, a pozostają peptydy. Zaproponowano teorię, zgodnie z którą te właśnie peptydy mogą mieć wpływ na objawy autystyczne. Większość z nich wydalana jest z moczem, część – przez nieszczelne jelito i nieszczelną barierę krew-mózg – trafia do mózgu i zaburza przekazywanie informacji. Kazeina ulega rozpadowi do peptydu zwanego kazomorfiną, która – jak wskazuje nazwa – ma działanie podobne do opiatów. Podobnie działają gluteomorfiny (inaczej: gliadomorfiny), które powstają z niedokładnego rozpadu glutenu. Przenikanie tych opioidów przez jelita i docieranie ich do mózgu powoduje objawy ze spektrum autyzmu poprzez wpływanie przez opioidy na przekaźnictwo sygnałów nerwowych. W tym przypadku koniecznym staje się wprowadzenie diety bezglutenowej i bezmlecznej, którą można poprzedzić badaniem poziomu peptydów w moczu i testem w kierunku celiaklii.

Z badań Autism Research Institute na 150 dzieciach z autyzmem wynika nadto, że u 87% z nich stwierdzono alergię na gluten, a u 90% – na kazeinę. U 70 dzieci wprowadzono dietę bezglutenową i bezmleczną i ustalono, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy znaczną poprawę zaobserwowano u 81% dzieci z tej grupy, poprawa utrzymywała się przez kolejny rok (źródło: Cade R, Privette M et al. “Autism and Schizophrenia: Intestinal Disorders” Nutr. Neurosci 3 (2000) 57-72. Published by Overseas Publishers Association, (OPA) N.V.)