Autyzm jako nowa forma zatrucia rtęcią i innymi metalami ciężkimi

W ostatnich latach coraz częściej w świecie naukowym pojawiają się poglądy wiążące nieprawidłowości w rozwoju dziecka z zatruciem metalami ciężkimi, w szczególności rtęcią. Rtęć – po plutonie – jest najbardziej toksycznym pierwiastkiem na świecie. Jest jednocześnie pierwiastkiem, z którym dzieci od pierwszych dni swojego życia mają kontakt. Organiczny związek rtęci – tiomersal – dodawany jest do niektórych szczepionek. Tiomersal zawiera 49% rtęci. „Rtęć jest neurotoksyczna, kardiotoksyczna, hepatoksyczna, nefrotoksyczna, immunotoksyczna, kancerogenna. Powoduje zaburzenia rozwojowe u dzieci, choroby neurodegeneracyjne u dorosłych (Parkinsona i Alzheimera) oraz degeneracyjne zmiany w systemach reprodukcyjnych kobiet i mężczyzn, upośledzając ich zdolności rozrodcze oraz uszkadzając potomstwo. (…) łączna jej ilość (rtęci), którą jednorazowo wstrzykiwano niemowlętom w 3 szczepionkach – DTP, Hib i Hep B – wynosiła 62,5 μg, co dla 5-kilogramowego niemowlęcia 125 razy przekraczało bezpieczne dawki.” (czytaj więcej). Trudno sobie wyobrazić, żeby tak duża ilość rtęci, jaką wstrzykuje się niemowlętom, pozostała bez wpływu na ich rozwój. Oczywiście wszystko zależy od zdolności detoksykacji rtęci przez organizm – u dzieci które mają taką zdolność upośledzoną, rtęć skumuluje się w organizmie i będzie powodować dalsze szkody zdrowotne. W bardzo przystępny sposób tę zależność pomiędzy predyspozycjami genetycznymi a czynnikiem środowiskowym wytłumaczył Richard Lathe i Amy Yasko. Nie u każdego dziecka rtęć spowoduje wystąpienie autyzmu. Zatrucie rtęcią jest często niewłaściwie diagnozowane jako ADHD, astma, padaczka, cukrzyca i inne choroby. Istotnym jest fakt, iż tiomersal zawiera również glin, który wzmaga jeszcze toksyczne działanie rtęci.

Istnieje zatem hipoteza, że autyzm to po prostu jeszcze jedna forma zatrucia rtęcią. Objawy zatrucia rtęcią i objawy autyzmu są wyjątkowo zbieżne. Nadto objawy autystyczne występują często niedługo po szczepieniu, wzrost ilości przypadków autyzmu na świecie związany jest ze wzrostem ilości szczepień, obu syndromów (zatrucia rtęcią i autyzmu) dotyczy podobny odsetek płci (przewaga płci męskiej), występuje wysoki stopień dziedziczenia autyzmu (i analogicznie wysoki stopień genetycznych predyspozycji do zatrucia rtęcią), jak również bardzo dobra reakcja dzieci na terapie chelatacji rtęci i duża poprawa zarówno w aspekcie rozwoju intelektualnego jak i aspekcie fizycznym. Dzieci z autyzmem często chorują również na epilepsję, w patogenezie której mogą mieć swój udział metale ciężkie (szerzej o tym tutaj).

Najnowsze badania eksperymentalne i epidemiologiczne wykazały, że ekspozycja na rtęć jest odpowiedzialna za autyzm albo za pogarszanie się zaburzeń. Prenatalna ekspozycja na amalgamaty u matki,  tiomersal przyjmowany przez matkę  i źródła po urodzeniu (rtęć ze szczepionek) w połączeniu z genetyczną podatnością mogą uruchomić autyzm. W eksperymentach na zwierzętach, wstrzyknięcie tiomersalu powodowało objawy podobne do autystycznych. Studia epidemiologiczne potwierdzają znaczący związek między ekspozycją na niskie dawki rtęci i zaburzeniami neurorozwojowymi. (cytat z artykułu Joachima Muttera).

Objawy zatrucia rtęcią są dobrze opisane w literaturze i w wielu przypadkach zbieżne z zaburzeniami autystycznymi. Są one konsekwencją fizjologicznych mechanizmów działania rtęci na organizm człowieka. Wbrew pozorom jej szkodliwe działanie nie wynika wyłącznie z odkładania się rtęci w mózgu, równie szkodliwy jest wpływ rtęci na nadnercza, tarczycę i wątrobę oraz układ odpornościowy. Szczególnie toksyczny wpływ ma rtęć na organizmy dzieci i osób starszych. Powoduje bardzo szkodliwy dla organizmu stres oksydacyjny. Zatrucie rtęcią pozostaje w centrum zainteresowania dr Andrew Cutlera, który szeroko mówi o tym w tym wywiadzie.

W Polsce wpływ rtęci na rozwijający się mózg dziecka był przedmiotem badań zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Doroty Majewskiej. Niektóre z wniosków z tych badań, poparte dodatkowo inną literaturą naukową, są następujące:

  • Już po jednorazowym podaniu szczepionki z tiomersalem, poziom rtęci we krwi niemowląt szybko wzrasta i utrzymuje się podniesiony przez wiele dni (Stajich et al. (2000) Iatrogenic exposure to mercury after hepatitis B vaccination in preterm infants. J Pediatr 136:679-681; Pichichero et al. (2008) Mercury levels in newborns and infants after receipt of thimerosal-containing vaccines. Pediatrics 121:208-214).
  • Badanie przeprowadzone na niemowlętach małp ujawniło, że drugiego dnia po podaniu serii 4 szczepionek z dawkami tiomersalu zbliżonymi do podawanych dzieciom, poziom rtęci w mózgu był czterokrotnie wyższy niż we krwi, i że szczepionkowa rtęć utrzymywała się w mózgu przez wiele miesięcy i prawdopodobnie lat (Burbacher et al., (2005) Comparison of blood and brain mercury levels in infant monkeys exposed to methylmercury or vaccines containing thimerosal. Environ Health Perspect 113:1015-1021).
  • Badania pokazały, że stężenia etylortęci osiągane w mózgach niemowląt po podaniu szczepionek z tiomersalem zabijają neurony (Yel et al., (2005) Thimerosal induces neuronal cell apoptosis by causing cytochrome c and apoptosis-inducing factor release from mitochondria. Int J Mol Med. 16: 971-977).
  • już jednorazowe podanie noworodkom małp szczepionki WzwB z tiomersalem zaburzyło wykształcenie się u nich odruchów związanych ze ssaniem, niezbędnych do przetrwania (Hewitson et al., (2009) Delayed Acquisition of Neonatal Reflexes in newborn Primates receiving A Thimerosal-containing HepatitiS B Vaccine: influence of gestational age and birth weight. Neurotoxicol Oct 1. [Epub ahead of print].
  • Inne badanie ujawniło, że chłopcy zaszczepieni szczepionką WzwB z tiomersalem 9 razy częściej byli upośledzeni umysłowo, niż ci, którzy nie otrzymali tej szczepionki (Gallagher and Goodman (2008) Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1-9 years. Toxicol Environ Chem 90: 997-1008)
  • badania ujawniły zaburzenia rozwojowe oraz liczne zmiany neuropatologiczne w mózgach szczurów, którym jako oseskom podano tiomersal w dawkach analogicznych do stosowanych w szczepionkach (Olczak, Duszczyk, Mierzejewski, Majewska (2009) Neonatal administration of a vaccine preservative, thimerosal, produces lasting impairment of nociception and apparent activation of opioid system in rats. Brain Res 1301:143-151. Kolejne publikacje w przygotowaniu).
  • istnieje silny związek szczepionek z tiomersalem z różnymi chorobami neurologicznymi dzieci, w tym z autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami mowy (Geier and Geier MR (2006) A meta-analysis epidemiological assessment of neurodevelopmental disorders following vaccines administered from 1994 through 2000 in the United States. Neuro Endocrinol Lett 27:401-413; Young et al. (2008). Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: An assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink. J Neurol Sci. 271:110–118).

Dobra wiadomość jest taka, iż jeśli autyzm u dziecka spowodowany jest przez zatrucie rtęcią (co według dr Andrew Cutlera ma miejsce w około 75% przypadków), chelatacja rtęci przyniesie znaczną poprawę zdrowia dziecka aż do całkowitego wyleczenia. Diagnozowanie zatrucia rtęcią jest dość problematyczne ale nie niemożliwe.

Rtęć w organizmie zaburza wydalanie innych metali ciężkich, które również negatywnie oddziałują na zdrowie i rozwój. Zwykle usunięcie rtęci z organizmu powoduje, iż dochodzi do prawidłowego wydalania innych toksyn przez odblokowanie naturalnych mechanizmów detoksykacji.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *